Samenstelling dorpsteam

Het Dorpsteam Sluipwijk en Plassengebied bestaat uit:

 • Marjolein Buitelaar (Zoetendijk), voorzitter
 • Joke Spruijt (Lecksdijk), penningmeester
 • Yvette Engbers (Nieuwenbroeksedijk), secretaris a.i. / webredactie
 • Peter Lok (Ree), teamlid
 • Jan Buitelaar (Korssendijk), teamlid

Voor een goede bewonersvertegenwoordiging in het gehele plassengebied wordt het dorpsteam ondersteund door de volgende aanspreekpunten:

 • Karin Slappendel, aanspreekpunt Hortemansdijk.
 • Ellen Verrips, aanspreekpunt Platteweg
 • Rob Rijsdijk, aanspreekpunt Twaalfmorgen
 • Ria Oudhof, aanspreekpunt Ravensbergseweg
 • Ingrid De Prez, aanspreekpunt Oukoop
 • Dennis Verboom, aanspreekpunt Gravekoopsedijk, Kippenkade

Neem gerust contact met ons op via het e-mail adres info@dorpsteamsluipwijk.nl of voorzitter@dorpsteamsluipwijk.nl.
Wij zijn benieuwd naar wat u ons te vragen of te vertellen heeft!

Met vriendelijke groeten,
Marjolein Buitelaar
Voorzitter@dorpsteamsluipwijk.nl